Privacybeleid A-NORTH

A-NORTH is een handelsnaam van A-NORTH, gevestigd Tt. Melissaweg 43, 1033 SP Amsterdam. A-NORTH is ingeschreven bij KvK onder nr. 67871925. Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen A-NORTH (“Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) zijn de vennoten van A-NORTH.

Contactgegevens: 

A-NORTH is te bereiken via: info@a-north.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

A-NORTH verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Relevante delen van eventuele kortings-rechtgevende documenten;
 • Speciale verzoeken (dieetwensen, voorkeuren);
 • Login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en gebruikers-ID;
 • Betalings- of credit card gegevens;
 • Afbeeldingen, foto’s en video’s
 • Cookies, IP-adressen, gegevens die uw internetbrowser en versie ervan identificeren. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De door de betrokkene (opdrachtgever) verstrekte persoonsgegevens worden door A-NORTH verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, inbegrepen het doorgeven van gegevens aan partijen die logischerwijs betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling met persoonsgegevens, onder meer verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending. A-NORTH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het reserveren van uw bestelling en het afhandelen van uw betaling
  Via de website van A-NORTH kan men reserveren en elektronisch betalen; de gegevens rondom reserveringen wordt door WooCommerce beheerd en door Mollie wordt het betalingsverkeer afgehandeld. Met deze bedrijven is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Binnen A-NORTH hebben 3 mensen toegang tot het systeem t.b.v. inzage in financiële afwikkeling en het maken van reserveringslijsten. Dit is 1 van de vennoten, medewerker reserveringen/administratie en de websitebeheerder. Wij zullen de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de dienst, bijvoorbeeld de tour of het evenement. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals reserverings- of betalingsgegevens, of de dienst die u heeft besteld, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.
 2. Toeleveranciers of onderaannemers
  Voorts worden de persoonsgegevens doorgegeven aan partijen (toeleveranciers of onderaannemers) die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Bij een tour of evenement betreft dit bijvoorbeeld: de vervoermaatschappij, de accommodatie verschaffer, de gids, het horecabedrijf, de verzekeringsmaatschappij of de door A-NORTH aangewezen eerster aanspreekpunt bij het uitvoeren van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan samenwerkende partijen, indien dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Met deze partijen heeft A-NORTH een verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 3. Samenwerkende Partijen
  Aan betrokken die niet bij de uitvoering van de overeenkomst doch op enigerlei wijze (direct of indirect), en voor de betrokkene kenbaar, betrokken zijn bij het doen van het aanbod door A-NORTH. Bijvoorbeeld de onderneming waar A-NORTH mee samenwerkt bij het aanbieden van het desbetreffende product c.q. de desbetreffende dienst of de onderneming die de website exploiteert waar een link is opgenomen naar de site van A-NORTH, via welker link de betrokkene terecht is gekomen op de site van A-NORTH en aldaar een overeenkomst met A-NORTH is aangegaan. De rechtsgrond van deze verwerking is dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van A-NORTH, te weten: het onderbouwd, en voor deze partijen controleerbaar, kunnen afleggen van rekening en verantwoording terzake de samenwerking. Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld die terzake de gezondheid, zullen door A-NORTH echter niet aan deze partijen worden verstrekt. Ook worden persoonsgegevens nimmer aan derden verkocht.
 4. Informatie voorziening
  Indien verzocht wordt om informatiemateriaal zal A-NORTH de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) verwerken voor toezending van het verzochte. A-NORTH, alsmede de partij die door A-NORTH is aangesteld als eerster aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten A-NORTH voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) te gebruiken voor toekomstige mailings. Dit zijn marketingberichten en nieuws over de diensten, evenementen en andere promoties van A-NORTH. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.
 5. Wettelijke verplichtingen
  Indien van toepassing zullen de gegevens worden verwerkt in het kader van de nakoming van een wettelijke verplichting en/of om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid en/of het toepasselijk recht.
 1. Statische doeleinden
  Tenslotte kunnen de gegevens door A-NORTH worden verwerkt voor historische en statistische doeleinden. Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze website en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.  Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van www.a-north.nl ons vinden en hoe zij onze website gebruiken. Daarnaast kunnen bezoekers reviews en opinies achterlaten over de diensten die op de website staan vermeld. Deze informatie gebruiken we om een beter inzicht te krijgen in welke diensten het beste passen bij het publiek en onze diensten te optimaliseren voor onze gebruikers. 
 2. Gebruik van beeldmateriaal
  Tijdens onze tours en events wordt er beeldmateriaal in de vorm van foto en videocontent gemaakt. Deze materialen zijn intellectueel eigendom van A-NORTH. Vooraf aan een tour en/of evenement wordt u middels een formulier gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik van het beeldmateriaal, waar uzelf of een van de andere deelnemers op te zien bent voor mogelijk gebruik van het beeldmateriaal op de website, sociale media of andere promotionele uitingen. We bewaren deze gegevens om ervoor te zorgen dat we geen beeldmateriaal publiceren waarvoor u geen toestemming voor heeft verleent.
 3. Gebruik van de site
  Wanneer u onze website www.a-north.nl bezoekt, verzamelt A-NORTH informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze website, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL’s.Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze website door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het surfen op onze website worden opgeslagen op je computer. Ze zorgen ervoor dat je voorkeuren tijdens het surfen onthouden worden. Vrijwel elke website gebruikt cookies en ook onze website gebruikt cookies. Deze cookies zijn veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen. Ze worden onder ander gebruikt om onze website beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij cookies en pixeltags om het gebruik van de website door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de website, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze website te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze Sites gebruikt worden:

  • Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze website surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.
  • Prestatie: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze website verbeteren door het gebruik ervan te volgen bijvoorbeeld door Google Analytics. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde voorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de website.
  • Sociale media en advertenties: Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze website via sociale media te delen.  Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze website. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.

Cookies wissen en/of uitschakelen

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser, raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren.  U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die onze website efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Doorklikken naar andere sites

Op de website van A-NORTH wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van derden. A-NORTH is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites (inbegrepen de door die derden gehanteerde privacyregelingen). Aan te raden is om kennis te nemen van het beleid van deze niet-A-NORTH websites terzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, daar de voorwaarden kunnen afwijken van het beleid van A-NORTH.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

A-NORTH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ons online boekingssysteem is beveiligd middels de Verisign Encryptie software. Dit betekent dat data van en naar uw computer versleuteld worden verzonden. Alleen de onderdelen waar u privé gegevens, creditcard gegevens etc. invoert zijn beveiligd. U kunt de beveiliging controleren door in de betreffende pagina 1x met de rechtermuisknop te klikken.

In Mozilla Firefox: kies ‘view page info’. Hier vindt u de beveiligingsinformatie.

In MS Internet Explorer: kies ‘properties’ en dan ‘certificate’.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@a-north.nl

De wijze van verwerking

A-NORTH zal zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.
A-NORTH zal de gegevensverwerking passend, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens, beveiligen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

A-NORTH bewaart de bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw account van a-north behoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de bestelling van diensten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden). Onze bewaartermijn is maximaal 5 jaar na het desbetreffende boekjaar. Dit in verband met verantwoording na afloop van het boekjaar en mogelijke nacontrole door onze subsidieverstrekkers. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A-NORTH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@a-north.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

A-NORTH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor deze pagina. 

Het maken van bezwaar tegen de verwerking voor mailing

A-NORTH, alsmede de partij die door A-NORTH is aangesteld als eerster aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten A-NORTH voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) te gebruiken voor toekomstige mailing. De betrokkene heeft alsdan op ieder moment de mogelijkheid verdere mailing stop te zetten (“opt-out”). De betrokkene dient daartoe een beëindigingsverzoek bij A-NORTH in te dienen via info@a-north.nl. De verwerking van persoonsgegevens voor mailing zal terstond na ontvangst van het beëindigingsverzoek plaatsvinden. Indien de mailing door betrokkene per e-mail wordt ontvangen wordt in de regel in de mailing aan de ontvanger de mogelijkheid geboden zich per e-mail af te melden voor verdere ontvangst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@a-north.nl; dan verwijderen wij deze informatie.

Geldigheid Privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze website posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Contact voor vragen en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken. Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Klantenservice of onze Functionaris Gegevensbescherming via info@a-north.nl. Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.